Muziektherapie

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen methodisch en doelgericht worden ingezet binnen een therapeutische relatie om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Afhankelijk van de doelgroep in de verschillende werkvelden zal muziektherapie sterk verschillen in het karakter van de uitvoering en de doelen van de hulpverlening.

Muziek vormt altijd één geheel. Als in het ene gebied verandering optreedt, veranderen de andere gebieden mee.

Doelstellingen

De doelen waar een muziektherapeut aan werkt liggen buiten het muziek maken. Muziek is het middel en maakt het aangenamer om aan doelen te werken.
Binnen de opgebouwde relatie tussen therapeut en cliënt wordt er gewerkt aan doelen die kunnen liggen op de volgende gebieden:

 • Emotionele verwerking van verlieservaringen
 • Het versterken van het gevoel van eigenwaarde en van het zelfvertrouwen
 • Het stimuleren van sociale vaardigheden, contact en communicatie
 • Voorkomen van teruggetrokken gedrag en eenzaamheid
 • Het verminderen van depressieve stemmings- en angstklachten
 • Vermindering van agitatie, ontlading van spanning
 • Het stimuleren van de cognitieve en motorische vaardigheden
 • Het verbeteren van de concentratie
 • Het ontwikkelen van expressiviteit en creativiteit
 • Het ontwikkelen van een zinvolle tijdsbesteding
 • Het bieden van structuur
 • Het bieden van veiligheid

Veel mensen, jong en oud, hebben te maken met een groot aantal lichamelijk en of psychische klachten. Mensen hebben last van een sociaal isolement, depressies, eetstoornissen, last van stress, enzovoort. Hiervoor is het nodig dat de juiste medicatie wordt voorgeschreven. Deze medicaties kunnen echter bijwerkingen hebben die je welbevinden juist in de weg kunnen gaan zitten. Hierbij kan muziek helpen: muziek kan je in een paar minuten van miserabel voelen tot een opgewekt persoon laten zijn. Hoe beter je je voelt, hoe meer je tot acties en prestaties in staat bent. Muziek kent geen bijwerkingen en kan zelfs helpen de medicatie te verlagen en zal het de kwaliteit van leven verhogen.

Onderzoek heeft aangetoond dat muziek helpt bij het verwerken van trauma’s, bij depressies en bij het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Daarnaast werkt muziek verbindend. Muziek maakt het contact maken met anderen mogelijk doordat de hersengebieden die vooral betrokken zijn bij empathie, vertrouwen en samenwerken geactiveerd worden.
Onlangs was te zien hoe muziek helpt op IC’s in ziekenhuizen, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Het beluisteren van iemand’s favoriete muziek vlak voor of vlak na een operatie zorgt voor ontspanning en overgave. Ook in de palliatieve zorg kan muziek een waardevol element zijn.

Muziek heeft niets anders nodig dan zichzelf. Hoewel ze vluchtig is (de klank verdwijnt namelijk meteen) blijft ze aanwezig en doet op die manier haar werking.

Muziek:

 • verzacht pijn
 • zorgt ervoor dat je je goed voelt
 • zorgt ervoor dat je focus wordt verbeterd
 • helpt het brein op te bouwen
 • sterkt je zelfvertrouwen
 • ontspant.

Na mijn opleiding tot muziektherapeute heb ik verschillende nascholingscursussen gevolgd. Jongstleden september 2015 heb ik de training tot neurologisch muziektherapeute gevolgd bij Prof. M. Thaut en zijn vrouw Corene, aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede. Beiden zijn internationaal erkende autoriteiten op dit gebied.

Hebt u belangstelling voor muziektherapie, neem dan gerust contact met mij op.

facebook